ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Крупіца І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеської національної академії харчових технологій
Коверга А.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки і підприємництва
Херсонського національного технічного університету

У статті запропоновано впровадження процесу формування національної мережі туристичних інформаційних центрів в Україні. Розроблено план упровадження національної мережі туристично-інформаційних центрів, який означає дотримання основних етапів технологічного процесу як головних стратегічних кроків.
Ключові слова: туристично-інформаційні центри, інформаційні технології, внутрішній туристичний ринок.

Крупица И.В., Коверга А.В. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В УКРАИНЕ
В статье предложено внедрение процесса формирования национальной сети туристических информационных центров в Украине. Разработан план внедрения национальной сети туристско-информационных центров, который означает соблюдение основных этапов технологического процесса как главных стратегических шагов.
Ключевые слова: туристско-информационные центры, информационные технологии, внутренний туристический рынок.

Krupitsa I.V., Koverga A.V. FORMATION OF THE NATIONAL NETWORK OF TOURISM INFORMATION CENTERS IN UKRAINE
The article suggests the introduction of the process of forming of a national network of tourism information centers in Ukraine. For the introduction of a national network of tourism information centers has been developed a plan, which means compliance with the main stages of the technological process as the main strategic steps.
Keywords: tourism information centers, information technologies, internal tourism market.

Завантажити статтю (pdf)