ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

Шуба Т.П.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Шкумат А.В.
студентка
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Крятова А.С.
студентка
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Стаття присвячена проблемі безвізового режиму в Україні. Розглянуто та проаналізовано основні положення процесу прийняття безвізового режиму в Україні. Досліджено переваги та недоліки впровадження режиму в Україні. Визначено можливі наслідки та загрози для населення після прийняття безвізового режиму в Україні.
Ключові слова: безвізовий режим, Європейський Союз, інтеграція в ЄС, умови безвізового режиму, туризм.

Шкумат А.В., Крятова А.С., Шуба Т.П. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА В УКРАИНЕ
Статья посвящена проблеме безвизового режима в Украине. Рассмотрены и проанализированы основные положения процесса принятия безвизового режима в Украине. Исследованы преимущества и недостатки внедрения режима в Украине. Определены возможные последствия и угрозы для населения после принятия безвизового режима в Украине.
Ключевые слова: безвизовый режим, Европейский Союз, интеграция в ЕС, условия безвизового режима, туризм.

Shkumat A.V., Kriatova A.S., Shuba T.P. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF VISA-FREE REGIME IN UKRAINE
The article is devoted to the problem of visa-free regime in Ukraine. The main provisions of the process of visa-free regime in Ukraine are examined and analyzed. The advantages and disadvantages of introducing the regime in Ukraine are explored. Possible consequences and threats for the population after the adoption of the visa-free regime in Ukraine are determined.
Keywords: visa-free regime, the European Union, integration into the EU, visa-free regime conditions, tourism.

Завантажити статтю (pdf)