ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Лаврук Н.А.
кандидат економічних наук
асистент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Петрик Є.В.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті визначено основні чинники, які негативно впливають на розвиток ринку страхування життя в Україні. Визначено попит населення на страхування життя в Україні. Розглянуто динаміку розвитку страхування життя в Україні протягом 2014–2016 рр. Проаналізовано динаміку страхових премій та страхових виплат за основними видами страхування життя. Установлено перспективи розвитку страхування життя в Україні на майбутні періоди.
Ключові слова: страхування життя, страхування, страхова премія, страхова виплата.

Лаврук Н.А., Петрик Е.В. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ
В статье определены основные факторы, которые негативно влияют на развитие рынка страхования жизни в Украине. Определен спрос населения на страхование жизни в Украине. Рассмотрена динамика развития страхования жизни в Украине в 2014–2016 гг. Проанализирована динамика страховых премий и страховых выплат по основным видам страхования жизни. Установлены перспективы развития страхования жизни в Украине на будущие периоды.
Ключевые слова: страхование жизни, страхование, страховая премия, страховая выплата.

Lavruk N.A., Petryk E.V. DYNAMICS OF LIFE INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article defines the main factors that negatively affect the development of the life insurance market in Ukraine. The demand for life insurance in Ukraine is outlined. The dynamics of life insurance development in Ukraine during 2014-2016 is considered. The dynamics of insurance premiums and insurance payments according to the main types of life insurance is analyzed. The prospects for the development of life insurance in Ukraine for future periods are established.
Key words: life insurance, insurance, insurance premium, insurance payment.

Завантажити статтю (pdf)