ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Урбанович В.А.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто проблему правового регулювання відпусток в Україні на сучасному етапі. Детально проаналізовано міжнародні норми про відпустки. Виявлено можливість використання позитивного міжнародного досвіду в процесі доопрацювання проекту Трудового кодексу.
Ключові слова: Трудовий кодекс, правове регулювання, конвенція, відпустка, право.

Урбанович В.А. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКОВ В УКРАИНЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В статье рассмотрена проблема правового регулирования отпусков в Украине на современном этапе. Подробно проанализированы международные нормы об отпусках. Выявлена возможность использования положительного международного опыта в процессе доработки проекта Трудового кодекса.
Ключевые слова: Трудовой кодекс, правовое регулирование, конвенция, отпуск, право.

Urbanovich V.A. LEGAL REGULATION OF HOLIDAYS IN UKRAINE AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
The article deals with the problem of legal regulation of holidays in Ukraine at the present stage. The international rules on holidays are analyzed in detail. Possibility of using positive international experience in the process of revision of the draft Labor Code has been identified.
Key words: Labor Code, legal regulation, convention, vacation, right.

Завантажити статтю (pdf)