ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Мікловда В.П.
член-кореспондент Національної академії наук України,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства
Ужгородського національного університету
Маргіта Н.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»

Статтю присвячено актуальним питанням дослідження конкурентоспроможності регіонів України. Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіонів України на основі комплексних індикаторів, таких як інтегральний показник туристично-рекреаційного потенціалу регіону, а також показник таксономічного рівня розвитку туристично-рекреаційного потенціалу.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, інтегральний показник туристично-рекреаційного потенціалу регіону, показник таксономічного рівня розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, туристично-рекреаційний потенціал регіону.

Микловда В.П., Маргита Н.О. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Статья посвящена актуальным вопросам исследования конкурентоспособности регионов Украины. Осуществлен сравнительный анализ конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса регионов Украины на основе комплексных индикаторов, таких как интегральный показатель туристско-рекреационного потенциала региона, а также показатель таксономического уровня развития туристско-рекреационного потенциала.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, интегральный показатель туристско-рекреационного потенциала региона, показатель таксономического уровня развития туристско-рекреационного потенциала, туристско-рекреационный потенциал региона.

Miklovda V.P., Marhita N.O. COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURIST-RECREATIONAL COMPLEX
COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN REGIONS

The article deals with competitiveness analysis of Ukrainian regions. The comparative analysis of tourist-recreational complex competitiveness of Ukrainian regions is carried out on the basis of complex indicators such as integral indicator of tourist-recreational capacity and taxonomic level indicator of tourist-recreational capacity development.
Keywords: regional competitiveness, integral indicator of tourist-recreational capacity (IITRC), taxonomic level indicator of tourist-recreational capacity development, tourist-recreational capacity of region.

Завантажити статтю (pdf)