СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Шинкаренко Р.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Пасічна Г.В.
магістрант,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Визначено теоретичні та методологічні проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України. Виокремлено основні аспекти іноземного інвестування в умовах глобалізації та нормативно-правові засади здійснення інвестиційної діяльності на території України. Обґрунтовано стратегічну спрямованість залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, аграрний сектор.

Шинкаренко Р.В., Пасична Г.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР УКРАИНЫ

Определены теоретические и методологические проблемы привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор Украины. Выделены основные аспекты иностранного инвестирования в условиях глобализации и нормативно-правовые основы осуществления инвестиционной деятельности на территории Украины. Обосновано стратегическую направленность привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор Украины.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, аграрный сектор.

Shynkarenko R.V., Pasichna G.V. STRATEGIC DIRECTIONS OF FDI ATTRACTION
INTO THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

The theoretical and methodological problems of FDI attraction to the Ukrainian agrarian sector are determined. The main problems and possibilities are revealed in accordance with norms of legislation in the field of investment activities. The strategic direction of FDI attraction into the agrarian sector of the Ukrainian economy is substantiated.
Key words: investment, investment activity, investment attractiveness, investment climate, agrarian sector.

Завантажити статтю (pdf)