ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТА РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Терещенко С.І.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки
Сумського національного аграрного університету

У статті проаналізовано характер впливу економічних, соціальних, технологічних, фінансових компонентів на економічне зростання в умовах складної економічної ситуації на основі збалансованої ресурсної політики підприємства.
Ключові слова: підприємство, економічна стійкість, стійкий розвиток, ресурсний потенціал підприємства, збалансований ресурсний розвиток, економічне зростання, оптимізація функціонування підприємства.

Терещенко С.И. ВЗАИМОСВЯЗЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И РЕСУРСНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализирован характер влияния экономических, социальных, технологических, финансовых компонентов на экономический рост в условиях сложной экономической ситуации на основе сбалансированной ресурсной политики предприятия.
Ключевые слова: предприятие, экономическая устойчивость, устойчивое развитие, ресурсный потенциал предприятия, сбалансированное ресурсное развитие, экономический рост, оптимизация функционирования предприятия.

Tereshchenko S.I. INTERCONNECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESOURCE POLICY
OF THE ENTERPRISE

Identification of the impact of economic, social, technological and financial components on economic growth in a difficult economic situation on the basis of a balanced resource policy of the enterprise.
Keywords: enterprise, economic stability, sustainable development, resource potential of enterprise, balanced resource development, economic growth, optimization of enterprise functioning.

Завантажити статтю (pdf)