УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ

Бондаренко С.М.
кандидат економічних наук, доцент
Київського національного університету технологій та дизайну
Копа А.В.
магістр кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті розглянуто питання управління якістю, стандартизації та сертифікації лісового господарства України. Проаналізовано стан справ у сфері лісової сертифікації в Україні. Процедуру сертифікації лісоуправління розглянуто на прикладі ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство».
Ключові слова: управління якістю, стандартизація, сертифікація лісів, міжнародні організації у сфері стандартизації та сертифікації лісу, орган сертифікації, процедура сертифікації.

Бондаренко С.М., Копа А.В. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены вопросы управления качеством, стандартизации и сертификации лесного хозяйства Украины. Проанализировано состояние дел в сфере лесной сертификации в Украине. Процедуру сертификации лесоуправления рассмотрено на примере ГП «Кролевецкое лесоохотничье хозяйство».
Ключевые слова: управление качеством, стандартизация, сертификация лесов, международные организации в области стандартизации и сертификации леса, орган сертификации, процедура сертификации.

Bondarenko S.M., Kopa A.V. QUALITY MANAGEMENT, STANDARDIZATION, AND CERTIFICATION OF FORESTS IN UKRAINE
The article deals with issues of quality management, standardization and certification of forestry in Ukraine. The state of affairs in the field of forest certification in Ukraine is analyzed. The procedure for certification of forest management is considered on the example of SE "Krolevets forestry farming enterprise".
Keywords: quality management, standardization, certification of forests, international organizations in the field of forest standardization and certification, certification body, certification procedure.

Завантажити статтю (pdf)