INNOVATIVE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES IN THE FIELD OF TOURISM

Krupitsa I.V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Odessa National Academy of Food Technologies
Zagreba M.
Student,
Odessa National Academy of Food Technologies

The article investigates the fundamentals of investment attractiveness in the tourism sphere, analyzes current tendencies of innovation attractiveness in the world and in Ukraine, as well as the connection of investment attractiveness and innovation in tourism.
Keywords: tourism, tourism potential, investments, innovations, innovation and investment attractiveness.

Крупіца І.В., Загреба М. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
У СФЕРІ ТУРИЗМУ

У статті було досліджено основи інвестиційної привабливості у туристичній сфері, проаналізовано сучасні тенденції інноваційної привабливості у світі та в Україні, а також зв’язок інвестиційної привабливості та інновації у туризмі.
Ключові слова: туризм, туристичний потенціал, інвестиції, інновації, інноваційно-інвестиційна привабливість.

Крупица И.В., Загреба М. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В статье были исследованы основы инвестиционной привлекательности в туристической сфере, проанализированы современные тенденции инновационной привлекательности в мире и в Украине, а также связь инвестиционной привлекательности и инновации в туризме.
Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, инвестиции, инновации, инновационно-инвестиционная привлекательность.

Завантажити статтю (pdf)