ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТЕНТУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ВКОНТАКТЕ»

Шишко В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного бізнесу та маркетингу
Гродненського державного університету імені Янки Купали
Костюшка Е.Т.
магістрант
Гродненського державного університету імені Янки Купали

У статті розглядається питання формування контенту в соціальній мережі «ВКонтакте». Проаналізовано ключові компоненти ефективного повідомлення, такі як текст, зображення, посилання, відео- та аудіозаписи, хештеги, документи, опитування, карти, смайли. Розглянуто вимоги до кожного з елементів запису на прикладі соціальної мережі «ВКонтакте».
Ключові слова: маркетингова діяльність, соціальні мережі, інтернет-просування, контент.

Шишко В.И., Костюшко Е.Т. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕНТА ДЛЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

В статье рассматривается вопрос формирования контента в социальной сети «ВКонтакте». Проанализированы ключевые компоненты эффективного сообщения, такие как текст, изображение, ссылки, видео- и аудиозаписи, хэштеги, документы, опросы, карты, смайлы. Рассмотрены требования к каждому из элементов записи на примере социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, социальные сети, интернет-продвижение, контент.

Shyshko V.I., Kostiushko E.T. PECULIARITIES OF FORMING THE CONTENT
FOR THE SOCIAL NETWORK "VKONTAKTE"

The article considers the question of content formation in the social network "VKontakte". The key components of an effective message are analyzed: text, image, links, video and audio recordings, hashtags, documents, polls, maps, smiles. The requirements for each of the elements of the record are considered on the example of the social network "VKontakte".
Keywords: marketing activity, social networks, Internet promotion, content.

Завантажити статтю (pdf)