ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Христенко О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Руденко М.О.
студент
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Визначено сутність поняття «планування інноваційної діяльності». Досліджено процес планування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах. Виявлено проблеми, що виникають під час здійснення цього процесу, та визначено основні шляхи їх вирішення. Виділені основні функції та завдання планування інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, планування, підприємство, завдання, процес планування інноваційної діяльності.

Христенко Е.В., Руденко Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Определена сущность понятия «планирование инновационной деятельности». Исследован процесс планирования инновационной деятельности на отечественных предприятиях. Выявлены проблемы, возникающие при осуществлении этого процесса, и определены основные пути их решения. Выделены основные функции и задачи планирования инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, планирование, предприятие, задачи, процесс планирования инновационной деятельности.

Khrystenko O.V., Rudenko M.O. THE FEATURES OF PLANNING INNOVATIVE ACTIVITY AT THE DOMESTIC ENTERPRISES
The features of planning innovative activity at the domestic enterprises. Determined the essence of concept «planning innovative activity». Researched the process of planning innovative activity at the domestic enterprises. Found existing problems, which arising while performing this process and also determined the main ways of solving them. Identified the main functions and problems of planning innovative activity.
Keywords: innovative activity, planning, enterprise, missions, process of planning the innovative activity.

Завантажити статтю (pdf)