СУЧАСНІ ОСНОВНІ ФОРМИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В ЄВРОПІ

Чучка І.М.
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу
Мукачівського державного університету

У статті розглянуто основні сучасні форми транспортно-логістичних послуг в європейських країнах та їхній вплив на розвиток міжнародних транспортних послуг в Україні.
Ключові слова: транспорт, транспортування, транспортно-логістичне обслуговування, транспортні компанії.

Чучка И.М. СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЕВРОПЕ
В статье рассмотрены основные современные формы транспортно-логистических услуг в европейских странах и их влияние на развитие международных транспортных услуг в Украине.
Ключевые слова: транспорт, транспортировка, транспортно-логистическое обслуживание, транспортные компании.

Chuchka I.M. CONTEMPORARY FORMS OF MAJOR TRANSPORT LOGISTICS SERVICES IN EUROPE
The article discusses the main forms of modern transport and logistics services in the European countries and their impact on the development of international transport services in Ukraine.
Keywords: transport, transportation, transportation and logistics services, transport companies.

Завантажити статтю (pdf)