Кичко, І. і Маргасова, В. (2023) « РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА ГІДРОСФЕРУ», Економіка та суспільство, (56). doi: 10.32782/2524-0072/2023-56-34.