Фастовець, О. (2022) «CФЕРА ТУРИЗМУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ», Економіка та суспільство, (40). doi: 10.32782/2524-0072/2022-40-43.