Кичко, І. і Холодницька, А. (2022) «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОКОРИСТУВАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ ВОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ», Економіка та суспільство, (38). doi: 10.32782/2524-0072/2022-38-26.