Кичко, Ірина, і Алла Холодницька. 2022. «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОКОРИСТУВАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ ВОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ». Економіка та суспільство, вип. 38 (Квітень). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-26.