Кичко, І., & Маргасова, В. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА ГІДРОСФЕРУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-34