Величко, К., & Цибульська, Е. (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОМПАНІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-39