Гіріна, О., & Івченко, В. (2023). БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-37