Корнілова, О. (2023). РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-87