Лавриненко, С., Зелінська, А., & Бездітко, О. (2023). БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ІННОВАЦІЙНІСТЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41