Березянко, Т., & Осадчук, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-5