Фастовець, О. (2022). CФЕРА ТУРИЗМУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-43