Голян, В., & Мединська, Н. (2022). ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-33