Сушко, Н. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОСТИННОЇ ІНДУСТРІЇ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-27