Кустріч, Л. (2022). АГРОЛОГІСТИЧНІ ХАБИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-14