Danylovych-Kropyvnytska, M. (2022). METHODOLOGY FOR FORMING NETWORK ASSOCIATIONS. Economy and Society, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-2