Попик, О. (2022). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-39