Азарова, А., Міронова, Ю., & Остапчук, Я. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЗ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАСОБАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-7