Гавриш, О., Зозульов, О., & Гавриш, Ю. (2022). АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-50