Концева, В., Бойко, Н., & Масалітіна, В. (2022). ОБЛІК І ДОКУМЕНТУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-4